ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

З 2004 активісти — майбутні засновники та прихильники організації, були волонтерами, працівниками та членами у різних адвокаційних та профілактичних структурах. Там ми боролись за права трансґендерів та відстоювали потреби спільноти. По суті, про трансґендерну спільноту в Україні у ті роки було мало інформації, і ми заявляли про себе та свої потреби скрізь, де це було доречно. Але наші голоси не були почуті. Іноді точкові інтервенції проводилися і для нас, але комплексно займатися проблемами трансґендерів у ВІЛ-сервісних та ЛГБТ-організаціях не було ні ресурсів, ні знань, ні досвіду.

Нами було прийнято рішення розвивати ініціативну групу, яка б спиралась на потреби трансґендерної спільноти міста та всієї країни. До нас приєднувалися однодумці, фахівці з усіх міст України, яким не байдуже якість життя трансґендерів, та саме основне — самі трансґендери

Отримавши додаткові знання, досвід, постійно розвиваючись, ми поставили для себе велику мету, яка раніше була нашою спільною мрією — стати організацією.

У 2014 році з ініціативної групи ми стали повноправною організацією, яка на даний момент активно залучає людей, які поділяють нашу Місію і тих, хто готов до проактивної діяльності в Україні та за її межами.

Дата офіційної реєстрації представництва HPLGBT в Києві: 2 липня 2014 р.

Одним з найважливіших напрямків діяльності HPLGBT є розвиток трансґендерної пільноти та її крос- і підгруп, зниження рівня дискримінації та насильства по відношенню до трансґендерів, в тому числі і по відношенню до тих трансґендерів, які залучені до секс-роботи, а також посилення впливу всієї трансґендерної спільноти на політику в галузі прав людини.

В 2018 року HPLGBT здійснює національний проект "ВІЛ та трансґендери в Україні", який спрямований на підтримку та розвиток мережевої самоорганізації трансґендерів в Україні для захисту прав та свобод трансґендерів і поліпшення доступу до послуг зі збереження здоров'я й профілактики ВІЛ. Одними з основних завдань проектної діяльності є запровадження адвокаційної діяльності, яка спрямована на привернення уваги до проблем трансґендерів, захисту їх прав та включення до числа ключових груп щодо інфікування соціально-небезпечними захворюваннями, а також запровадження інформаційної кампанії для трансґендерів про права та здоров’я, включаючи профілактику ВІЛ та інших соціально небезпечних захворювань.

МІСІЯ HPLGBT

Ми — лідери трансґендерної спільноти, спираючись на власний досвід та міжнародні рекомендації, мобілізуючи і будуючи партнерства, надаємо допомогу у соціалізації, захисту прав та свобод трансґендерних людей, квір-персон, інтерсекс-людей, асексуалів, а також лесбійок, ґеїв та бісексуалів України.

БАЧЕННЯ HPLGBT

  •   ЗОВНІШНЄ:
  • В Україні створені всі умови для повноцінного, якісного, вільного і недискримінуючого життя трансґендерів, квір-персон, інтерсексуалів і асексуалів, а також для лесбійок, геїв, бісексуалів. Кожен/-а представник/-ниця ТКІА і ЛГБ -спільнот вільний/-а від стигми, дискримінації та насильства, а також є рівноправним/-ною членом/членкинею суспільства.


  •   ВНУТРІШНЄ:
  • HPLGBT — лідер трансгендерного руху в Україні, самодостатня, фінансово стійка, організація що постійнорозвивається та має свої представництва у всіх регіонах країни.

ЦІННОСТІ ТА ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ HPLGBT

Її права та свободи, життя і здоров'я, честь і гідність — вища цінність HPLGBT.
Бути відданим справі розумом та серцем.
Шукати, мріяти та створювати.
Ми приймаємо до членства в нашій організації людей, які поділяють наші цінності та місію, незалежно від їх статі, сексуальних уподобань, думок, ідей, громадянства, роду діяльності, способу життя, раси, національності, звичаїв, релігійних переконань, інвалідності тощо.
Наші співробітники/-ниці є професіоналами у своїй справі які віддані організації, та які цілеспрямовано працюють на досягнення необхідних результатів. Ми будуємо надійні партнерства з людьми та структурами, в яких працюють і приймають рішення професіонали, що розділяють наші цінності.
Ми дотримуємося відкритості шляхом забезпечення доступу всіх членів та членкинь, партнерів та громадськості до інформації про нашу діяльність. Ми зацікавлені у зворотному зв'язку та оприлюдненні звітності.
Всі наші співробітники/-ниці є частиною однієї команди. Ми заохочуємо пряме спілкування, співробітництво, взаємну підтримку та повагу між нашими працівниками/-ницями. Ми усвідомлюємо всю цінність побудови міцної команди. Наша команда складається з людей які мають різноманітний досвід та які мають зацікавленість у розвитку, які мають знання, вміння, талант, культуру та які єдині у досягненні спільної мети. Ми ділимось знаннями і допомагаємо один одному досягти успіху та разом пишаємося нашими досягненнями.
При прийнятті найважливіших рішень ми спираємось на принцип участі всіх членів та членкинь організації у цьому процесі на всіх його рівнях.
Для нас важливо поважати цінності співробітників/-ниць, пов'язані із сім'єю і іншими інтересами поза рамками професійної діяльності.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ HPLGBT

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЮРИДИЧНЕ ВИЗНАННЯ БАЖАНОГО ГЕНДЕРУ

Загальною характеристикою більшості процедур з визнання гендерної приналежності, є поєднання громіздких юридичних та медичних вимог, межі яких часто розмиті. Такі процедури характеризуються тривалими процесами психологічних, психіатричних та фізичних тестів. Деякі з них, як, наприклад, огляд статевих органів психіатрами дорівнюють неповагу до фізичної недоторканності особи. Тривалі і забюрократизовані процеси визнання статі та зміни імен призводять до неможливості жити повноцінним життям.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД

Визнання і гарантії прав та свобод людини і громадянина відповідно до загальновизнаних принципів та нормам міжнародного права, що належать людині від народження, як найвища цінність сучасної та розвиненої держави.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ, ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ

Кожна людина являє собою вищу цінність, як істота, яка наділена розумом, волею та почуттями. Гідність - визнання за громадянином цієї цінності незалежно від того, що він/вона про себе думає та що про нього/неї думають інші. Усвідомлення і визнання абсолютної цінності людської особистості - результат розвитку суспільства, а право на життя - найбільш загальновизнане, природне і невід'ємне право людини, суть якого полягає в тому, що жодна людина не може бути свавільно позбавлена життя.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте та сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України» (стаття 32 Конституції України)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕКУ

Безпека людини означає захист основних свобод, забезпечення захисту людей від серйозних та широко поширених загроз і ситуацій. Поняття безпеки людини за своєю суттю це набагато більше, ніж просто відсутність насильницького конфлікту.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ

Кожна людина повинна мати всі права та всі свободи, без якої б то не було різниці.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

Право на здоров'я є основоположним правом людини та невід'ємною частиною нашого розуміння того, що вважається гідним життям.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ

Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особистості, так як освіта одне з найбільш суттєвих конституційних соціальних прав людини, що створює передумову для розвитку як її особистості, так і всього суспільства.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА СВОБОДА САМОВИРАЖЕННЯ

Будь-яка людина має право здійснювати пошук і отримання будь-якої інформації в будь-яких формах та з будь-яких джерел за умови дотримання вимог, встановлених чинним законодавством.

Кожна людина має право на свободу переконань та на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватись своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами та незалежно від державних кордонів

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ

Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.

Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності та для вільного розвитку її особи, прав в економічній, соціальній і культурній галузях, за допомогою національних зусиль та міжнародного співробітництва у відповідності до структури і ресурсів кожної держави.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ДЕМОКРАТІЮ

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК І ДОЗВІЛЛЯ

Кожна людина має право на відпочинок та дозвілля.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАВОЗАХИСТ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

Кожна людина має право на ефективний засіб правового захисту.

Кожен, чиї права та свободи порушено, має право на ефективний засіб правового захисту у державних органах.

Всі особи, піддані затриманню чи ув'язненню в якій би то не було формі, мають право на гуманне поводження та на повагу гідності, властивої людській особистості.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА УЧАСТЬ У РУСІ ТА РОЗВИТКУ СПІЛЬНОТ

Кожен/-а представник/-ниця ТКІА и ЛГБ –спільнот має право брати участь у їх розвитку, шляхом сприяння у створенні належних умов для всебічного розвитку та соціального становлення особистості незалежно від сексуальної орієнтації та/або гендерної ідентичності.СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ HPLGBT

СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ #1:

Адвокація, правозахист та лобіювання.

СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ #2:

Інновації та передовий досвід.

СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ #3:

Поліпшення доступу до послуг зі збереження здоров’я.

СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ #4:

Активізм, лідерство й мобілізація спільнот в області прав людини.

СТРАТЕГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ #5:

Розвиток потенціалу HPLGBT.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН HPLGBT

АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ (rus)

ЧЛЕНСТВО В HPLGBT

Для набуття членства в HPLGBT, необхідно заповнити аплікаційну форму, яка розміщена нижче та надіслати її нам.
1. Членами/членкинями Організації можуть бути громадяни/громадянки України, іноземці/іноземки та особи без громадянства, які:
  1.1. Перебувають в Україні на законних підставах
  1.2. Досягли 18 років.
  1.3. Засвідчили бажання брати участь у роботі Організації.
  1.4. Засвідчили свою згоду зі Статутом та зобов’язалися його додержуватися.
2. Членство в Організації є добровільним.
3. При вступі до Організації заявник/заявниця повинен/повинна дотримуватись процедур з набуття членства в Організації.
4. При вступі до Організації заявник/заявниця подає письмову заяву за зразком, затвердженим Головою Правління.
5. Рішення про прийняття або неприйняття заявника/заявниці до Організації або про дострокове припинення його/її членства приймається Правлінням Організації на власний розсуд і не обґрунтовується. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів/членькинь Правління проголосували "за".
6. Заявник/заявниця приймається до складу місцевого відокремленого підрозділу за фактичним постійним місцем проживання.
7. Заявник/заявниця приймається до Організації терміном до 31 грудня десятого за рахунком календарного року, рахуючи першим рік прийняття до Організації.
8. Член/членкиня Організації, який/яка виявив/виявила бажання вийти з її складу, письмово повідомляє про це Голову Правління і з наступної доби вважається таким/такою, що не є членом/членкинею Організації.
9. У разі систематичного невиконання членом/членкинею Організації статутних обов'язків чи його/її бездіяльності, Правління має право виключити таку особу з Організації. Всі члени/членкині Організації мають рівні права.
10. Члени/членкині Організації мають право:
  10.1. Брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Організації.
  10.2. Брати участь у роботі комісій, робочих груп, інших робочих органів Організації.
  10.3. Бути обраними шляхом самовисування до керівних органів місцевих відокремлених підрозділів Організації.
  10.4. Одержувати від Організації методичну, організаційну та матеріальну допомогу.
  10.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації.
  10.6. За дорученням Правління представляти інтереси місцевих відокремлених підрозділів Організації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.
  10.7. Представляти інтереси Організацію за її дорученням у міжнародних, державних, громадських та інших органах, установах і організаціях.
  10.8. Одержувати від статутних органів Організації інформацію про діяльність Організації та її органів.
  10.9. Добровільно вносити на рахунок Організації грошові внески або передавати на її баланс майно та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення Організацією своєї статутної діяльності.
  10.10. Вільно вийти зі складу Організації.
11. Члени/членкині Організації зобов'язані:
  11.1. Дотримуватись Статуту Організації та регламентуючих документів місцевих відокремлених підрозділів Організації, які відповідають законодавству України.
  11.2. Сприяти досягненню мети та реалізації основних напрямів діяльності Організації.
  11.3. Виконувати рішення керівних органів Організації.
  11.4. Брати активну участь у діяльності Організації та надавати Організації посильну доброчинну підтримку.
  11.5. Підтримувати та розвивати міжособистісні контакти з іншими членами/членкинями Організації, надавати їм посильну підтримку на засадах солідарності та товариства.
  11.6. Сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановлених Загальними зборами.
  11.7. Інформувати Правління Організації про зміну фактичної адреси місця проживання.
12. Припинення членства відбувається:
  12.1. У разі спливу десятирічного терміну членства у Організації.
  12.2. За рішенням Правління Організації на підставі заяви члена/членкині Організації про вихід із Організації за власним бажанням.
  12.3. За рішенням Правління шляхом виключення з Організації у зв’язку з порушенням Статуту Організації або інших внутрішніх нормативних документів Організації, Етичного кодексу Організації тощо.
  12.4. За рішенням Правління шляхом виключення з Організації у зв’язку зі втратою зв’язку з Організацією.
  12.5. За рішенням Правління шляхом виключення з Організації через систематичне невиконання обов’язків чи добровільно взятих на себе зобов’язань в Організації.
  ;12.6. За рішенням Правління через неможливість брати участь у діяльності Організації за станом здоров'я.
  12.7. За фактом смерті члена/членкині Організації.
  12.8. З моменту припинення Організації.
13. Припинення членства особи в Організації має наслідком її відставку з керівних статутних посад і посад у складі статутних органів Організації, крім посад у Дирекції.

Проектна діяльність

КОРПОРАТИВНИЙ СТИЛЬ HPLGBT

Корпоративный стиль HPLGBT (corporate id — айдентика) — это сочетание цветовых схем, визуальных элементов, конструкций, слов, шрифтов, форм, которые мы используем для самоидентификации. Сквозь призму айдентики HPLGBT транслирует свою философию, особенности, идею. Это то, как мы хотим, чтоб нас воспринимали бенефициары, партнеры, конкуренты.

HTML-код для розміщення банера:

   
<a href="www.HPLGBT.org"><img src="http://www.hplgbt.org/img/logo/png/03.LOGO-HPLGBT_500x250px.png" title="HPLGBT" border="0"></a>


Лого:

Завантажити логотип у png-форматі
PNG: 300 dpi, CMYK 16-bit
Завантажити логотип в eps-форматі
EPS: 300 ppi, CMYK 8-bit


Завантажити логотип у tiff-форматі
TIFF: 300 dpi, CMYK 16-bit
Завантажити логотип у psd-форматі
PSD: 300 dpi, CMYK 16-bit Завантажити лого для відео 4K

 Завантажити лого для відео 2K

 Завантажити лого для відео HD1080  Завантажити лого для відео HD720Слідуйте за нами:

   

ПОВІДОМТЕ НАМ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ