У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ ПРЕДСТАВЛЕНІ РІЗНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ МОЖУТЬ СЛУЖИТИ ОПОРОЮ ДЛЯ ВАС.

ЯКЩО У ВАС Є МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЦЬОГО РОЗДІЛУ, БУДЬ ЛАСКА, НАДІШЛІТЬ ЇХ НАМ.НАЦІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

▪ Конституція України – основний закон держави України

Основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило, спираються на конституцію.


▪ Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.


▪ Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при гендерній дисфорії

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Гендерна дисфорія», розроблений з урахуванням сучасних вимог доказової медицини, розглядає особливості проведення діагностики та лікування гендерної дисфорії в Україні з позиції забезпечення наступності видів медичної допомоги. УКПМД розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Гендерна дисфорія», що ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених в клінічних настановах – третинних джерелах.

Протокол призначений для: лікарів загальної практики – сімейних лікарів, лікарів-психіатрів, лікарів-психіатрів дитячих, лікарів-психологів, психологів, лікарів-психотерапевтів, лікарів-сексопатологів, лікарів-акушерівгінекологів, лікарів-ендокринологів, лікарів-ендокринологів дитячих, лікарівгінекологів дитячих, лікарів-хірургів, лікарів-хірургів дитячих, лікарівотоларингологів, лікарів-отоларингологів дитячих, лікарів-урологів, лікарівурологів дитячих, лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні медичної допомоги пацієнтам з гендерною дисфорією, керівників закладів охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування.


▪ Наказ № 972 від 15.09.2016

Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дисфорії.


▪ Наказ № 1041 від 05.10.2016

Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення.


Міжнародні документи

▪ Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Конвенція прийнята відповідно до Загальної декларації прав людини з метою додержання країнами-підписантами (учасниками Ради Європи) та забезпечення на своїй території прав та основоположних свобод людини. Конвенція була відкрита для підписання 4 листопада 1950 року, набула чинності 3 вересня 1953. Вона запровадила судовий механізм захисту визнаних міжнародним правом загальних стандартів політичних, економічних, соціальних і культурних прав та свобод людини в країнах-членах Ради Європи. Звернутися до Європейського суду з прав людини можна тоді, коли вичерпані всі засоби національного правового захисту прав людини.

Конвенція набула чинності для України 11 вересня 1997 року. МЗС України затвердило офіційний переклад 27 січня 2006 року.


▪ Політична Декларація з ВІЛ та СНІДу: Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року (англ.)

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН була прийнята Політична декларація з ВІЛ та СНІДу "Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епідемії СНІДу до 2030 року". Серед інших цілей, Політична Декларація закликає до усунення бар'єрів, в тому числі стигми та дискримінації, у закладах охорони здоров'я до 2020 року.


▪ Визнання ролі правозахисників та необхідності їх захисту (англ.)

Документ підкреслює, що право кожної людини сприяти забезпеченню і домагатись захисту та реалізації прав людини й основних свобод, не піддаючись за це гонінням і не побоюючись їх, є одним з найважливіших елементів у побудові та підтримці стійкого, відкритого і демократичного суспільства.


Документи HPLGBT

▪ Політика закупівель HPLGBT

Політика із закупівель використовується для організації та проведення закупівель товарів, робіт, послуг й розроблена з метою забезпечення транспарентності, прозорості та етичності, дотримання діючих законів і процедур у взаємодіях з набувачами, постачальниками, організаціями, установами, співробітниками, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.


▪ Керівництво з корпоративного стилю HPLGBT

Керівництво описує основні елементи ідентичності та атрибутів громадської організації HPLGBT, а також містить докладні рекомендації щодо їх використання з метою формування цілісного сприйняття бренду серед партнерів та прихильників HPLGBT. Керівництво з корпоративного стилю включає в себе звід правил, на які повинні спиратись громадська організація HPLGBT, а також її партнери та співробітники, при позиціонуванні HPLGBT у зовнішньому та внутрішньому середовищах.


▪ Положення про членство в HPLGBT

Положення покликане забезпечити прозорість перед усіма членами та членкинями щодо процедур здобуття членства, щодо прав та обов'язків, щодо процедури припинення членства та регламентоване прийняття участі у загальних зборах HPLGBT. Запроваджене Положення надає можливість всім членам та членкиням брати участь у житті організації за принципами демократичності, відкритості та прозорості для всіх без винятку.


▪ Типова політика щодо конфлікту інтересів організації-набувача грантів

Ця політика є інструкцією щодо виявлення та виправлення ситуацій, в яких виникають конфлікти інтересів в Організації та деталізує положення, які визначені в Кодексі поведінки реципієнтів ресурсів Глобального фонду, інших процедур та політик донорів та є частиною Угоди про надання субгранту Організації.


▪ Комунікативна стратегія HPLGBT

Комунікативна стратегія HPLGBT спрямована на створення комунікаційного простору для обміну інформацією, адвокації та просування інтересів ЛҐБТІ+ спільнот, досягнення стратегічних цілей, визначення стандартів взаємодії з цільовою аудиторією (зовнішньої та внутрішньої), а також спрямована на формування та підтримку іміджу й репутації HPLGBT.


▪ Регламент взаємодії громадської організації HPLGBT з персоналом

Цей Регламент визначає основні принципи стосунків громадської організації HPLGBT з її персоналом.


▪ Аплікаційна форма на одержання фінансування


▪ Звіт HPLGBT за 2020 рік

Цей річний звіт описує наші основні досягнення та все те, чим ми пишаємося.


▪ Звіт HPLGBT за 2019 рік

Підводити підсумки року – гарна традиція! Адже, думаючи про результати, ми можемо більш ефективно планувати подальшу діяльність.


▪ Звіт HPLGBT за 2018 рік

Даний звіт наочно демонструє шлях розвитку нашої організації: від інституційного становлення та насиченої реалізації статутних цілей.


▪ Меморандум щодо спільних дій в області захисту прав та свобод трансґендерів й поліпшення їх доступу до послуг зі збереження здоров'я в Україні

В цьому Меморандумі чітко зафіксовано мета та завдання для активістів, представників ініціативних груп, організацій та/або їх мереж, асоціацій тощо, в своєї роботі з транс ґендерними людьми щодо сприяння досягненню повної громадянської рівності й соціального комфорту для трансґендерів, включаючи транссексуалів, небінарних та квір-персон, які віддані сукупності принципів й норм, що регулюють міжнародний захист прав та основних свобод індивідів і що представляють собою міжнародні стандарти в області прав людини.


▪ Позиційна заява HPLGBT щодо принципів, норм та підходів в роботі з трансґендерними людьми (рос.)

Позиційна заява містить відповідь на давні дебати між представниками трансґендерної спільноти. Таким чином HPLGBT заявляє про свою прихильність щодо депатологізації трансґендерності. Дану Позиційну заяву HPLGBT було розроблено спираючись на власний досвід й міжнародні рекомендації, та для розвитку трансґендерного рух в Україні Позиційна заява має на меті звернутися до трансґендерних коаліцій, мереж, організацій та індивідуумів для об'єднання спільних зусиль щодо депатологізації трансґендерності й ліквідації діагнозу «транссексуалізм».


ПОВІДОМТЕ НАМ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ